Giới thiệu giống đ(not a nice word)n hương. Một trong số những giống cây trồng rừng có giá trị cao nhất. chỉ dẫn canh tác giống đ(not a nice word)n hương sẽ giúp cho b(not a nice word) con hiểu hơn về giống cây trồng mới n(not a nice word)y.

Rời bục giảng đi cầm cuốc

Vũ Thoại rời bỏ chức vụ Hiệu trưởng của mình bằng một tuyên bố rất đỗi tâm th(not a nice word)nh trên Facebook: “Chuyển đổi từ phụ thân sang nông dân v(not a nice word) bắt đầu học hỏi những kinh nghiệm trước hết của một người nông dân. Nhát cuốc bổ xuống, đánh dấu sự chuyển đổi từ nghề giáo sang nghề nông. Bao nhiêu ủ ấp dồn v(not a nice word)o dự án 10ha mô hình trang trại với h(not a nice word)m lượng giá trị cao n(not a nice word)y. Từng tấc đất được t(not a nice word)n dụng tối đa để tăng nguồn thu v(not a nice word) có nguồn thu sớm nhất. Cây ngắn hạn l(not a nice word) cây dược liệu kim tiền thảo, sau 6 tháng cho nguồn thu. Cây trung hạn l(not a nice word) giống na Thái v(not a nice word) các giống bơ Mỹ ngon nhất, ăn nh(not a nice word)p với cái lạnh miền Bắc như bơ Hass, Pinkerton v(not a nice word) Gem. Còn cây d(not a nice word)i hạn tất nhiên l(not a nice word) đ(not a nice word)n hương rồi”.Với nhiều người, TS. Vũ Thoại l(not a nice word) kẻ g(not a nice word)n dở, đang l(not a nice word) một Hiệu trưởng có chức ph(not a nice word)n lại thuê đất l(not a nice word)m nông trại trồng cây. Nhưng với GS. Nguyễn Lân Dũng, anh l(not a nice word) một người anh dũng với chọn lọc phát triển cây đ(not a nice word)n hương. TS. Vũ Thoại chia sẻ về quyết định của mình: “L(not a nice word)m Hiệu trưởng thì nhiều người có thể l(not a nice word)m được, nhưng đem về một giống cây quý cho b(not a nice word) con nông dân phát triển kinh tế vững bền thì không phải ai cũng đủ tâm huyết. Đã bao lăm năm rồi nền lâm nghiệp nước nh(not a nice word) chưa tạo ra được một loại cây gì có giá trị kinh tế cao, đầu ra ổn định v(not a nice word) có thể phát triển trên diện rộng cho người nông dân bớt khổ. Với động lực đó, mình say mê v(not a nice word) trằn trọc với cây đ(not a nice word)n hương, quyết đưa về trồng thể nghiệm v(not a nice word) phát triển tại Việt Nam”.

Nhưng vì sao anh lại bén duyên với cây đ(not a nice word)n hương v(not a nice word) quyết định rời bỏ môi trường sư phạm để đến với đất v(not a nice word) cây giống? Lý do l(not a nice word) vì cây đ(not a nice word)n hương l(not a nice word) lo(not a nice word)i cây quý nhất thế giới, 1kg lõi gỗ đ(not a nice word)n hương có giá 350USD. Rễ cây đ(not a nice word)n hương có chứa rất nhiều tinh dầu, loại tinh dầu đa năng được v(not a nice word) như “giọt v(not a nice word)ng”, có giá khoảng 4.500USD/kg. Từ đó, TS. Vũ Thoại hoá mê mẩn cây đ(not a nice word)n hương, muốn đem về Việt Nam trồng để l(not a nice word)m gi(not a nice word)u. Người khiến anh nung nấu quyết tâm trồng loại cây n(not a nice word)y l(not a nice word) Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn, người đã khuyến kh(not a nice word)ch anh nhân giống, phát triển giống cây quý n(not a nice word)y để giúp nông dân l(not a nice word)m gi(not a nice word)u.


Khát vọng l(not a nice word)m gi(not a nice word)u từ cây đ(not a nice word)n hương

Cây đ(not a nice word)n hương l(not a nice word) loại cây rất khó nhân giống, TS. Vũ Thoại đã có h(not a nice word)ng chục chuyến đi thực địa tại các khu rừng, các Viện nghiên cứu v(not a nice word) các nông trại tại Ấn Độ. Các chuyên gia Ấn Độ cũng được mời sang Việt Nam để đánh giá về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng cho việc trồng cây đ(not a nice word)n hương. ròng nghiên cứu từ năm 2006, nhưng phải đến năm 2014, anh v(not a nice word) các đồng nghiệp mới th(not a nice word)nh công trong việc tạo ra phương pháp k(not a nice word)ch th(not a nice word)ch hạt cây đ(not a nice word)n hương nảy mầm tự nhiên, tạo ra giống cây đạt tiêu chuẩn ho(not a nice word)n to(not a nice word)n theo phương pháp hữu cơ tại Việt Nam.Để tạo ra sự phát triển vững bền, TS. Vũ Thoại cùng bạn bè th(not a nice word)nh l(not a nice word)p Viện nghiên cứu cây đ(not a nice word)n hương v(not a nice word) thực v(not a nice word)t quý hiếm (ISAF), cùng với đó thuê 10ha đất tại khu công nghệ cao Hòa Lạc (H(not a nice word) Nội) để phát triển loại cây n(not a nice word)y. Ươm th(not a nice word)nh công h(not a nice word)ng chục nghìn cây giống đ(not a nice word)n hương, nhưng khi chuyển giao cho dân c(not a nice word)y trồng lại khôn cùng khó khăn, khi lo(not a nice word)i cây n(not a nice word)y có biểu kì thu hoạch đến 12 năm. Cũng may, cây đ(not a nice word)n hương l(not a nice word) cây bán ký sinh, buộc phải có các cây ký chủ, nên trồng xen canh với cam, quýt, c(not a nice word) phê rất tốt. Bên cạnh đó, để lấy ngắn nuôi d(not a nice word)i, cùng với việc ươm trồng cây đ(not a nice word)n hương, thì tại đây trồng xen các loại cây thảo dược như kim tiền thảo, cây sả để lấy tinh dầu. Nhiều loại cây nh(not a nice word)p ngoại khác như na Thái, bơ Mỹ, bơ Hass… cũng được trồng trong vườn để tạo thu nh(not a nice word)p trước mắt trong khi chờ cây đ(not a nice word)n hương “cho tiền”. Xen cây đ(not a nice word)n hương, rồi ký bao tiêu sờ soạng sản phẩm cho nông dân, vì cây đ(not a nice word)n hương trồng xen không ảnh hưởng tới thu nh(not a nice word)p từ cây c(not a nice word) phê, nên nhiều dân c(not a nice word)y đồng ý.

Xem thêm b(not a nice word)i viết: cây nh(not a nice word)u v(not a nice word) cây long não để c(not a nice word)p nh(not a nice word)t thêm thông tin cần thiết.

Đến nay, viện ISAF đã trồng khảo nghiệm cây đ(not a nice word)n hương tại gần 40 th(not a nice word)nh thị trên cả nước, cho t(not a nice word)n hiệu rất khả quan. Để có thể vỡ hoang gỗ phải mất từ 12 – 15 năm, th(not a nice word)m ch(not a nice word) 30 năm nếu muốn có gỗ đạt chuẩn tốt nhất. Nhưng ngay từ năm thứ tư, cây đã cho nguồn thu từ lá để l(not a nice word)m tr(not a nice word) cao cấp v(not a nice word) hạt dùng để chiết xuất tinh dầu.Theo TS. Vũ Thoại, đến thời khắc n(not a nice word)y tại các vườn trồng, mới có nguồn thu từ các loại cây xen canh, chưa có nguồn thu từ đ(not a nice word)n hương. Năm 2017, mới bắt đầu có nguồn thu từ c(not a nice word)nh v(not a nice word) lá cây đ(not a nice word)n hương. Viện ISAF đã liên kết với Công ty Sao kim ô để sinh sản một số loại kem dưỡng da từ hạt đ(not a nice word)n hương v(not a nice word) tr(not a nice word) từ lá cây đ(not a nice word)n hương, có tác dụng thải chất độc trong máu. Những lô sản phẩm đầu tiên sẽ xuất xưởng v(not a nice word)o năm mới để xuất khẩu sang Nh(not a nice word)t.

Mục tiêu đến năm 2022, mới có những vườn cho thu hoạch gỗ cây đ(not a nice word)n hương, sẽ được dùng để sản xuất nhang hương, dầu gội đầu, sữa tắm, x(not a nice word) phòng… v(not a nice word) rất nhiều sản phẩm can hệ đến đời sống con người. Để có vùng v(not a nice word)t liệu cung ứng cho kế hoạch sinh sản chế phẩm n(not a nice word)y, viện ISAF đang đặt đ(not a nice word)ch đến năm 2020 sẽ có 4.000ha trồng cây đ(not a nice word)n hương nhờ kết liên với nông dân.
Chu Minh Khôi