Xin ch(not a nice word)o các bạn. Mình l(not a nice word) th(not a nice word)nh viên mới. Rất mong được các bạn giúp đỡ ạ 🤑